עלויות רכישה

ככלל אצבע ניתן לומר שיש להוסיף למחיר הקניה כ - 12% - 13% ע"פ החלוקה הבאה:

- מיסי רכישה: 6%

- אגרות רישום ומס בולים: 1%

- נוטוריון: 0.5% - 1.5% ממחיר הדירה

- עו"ד המייצג אותך! 750 אירו

- חברת איתור הנכס 4%